Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Autonomous trade union in power industry, chemistry and non-metal industry of Croatia

Ustroj

Požeško-slavonska županija
PODRUŽNICA

POVJERENIK

KONTAKT PODACI
1.

Dom za stare i nemoćne

Jasna Pavičić

2.

Lipik Glas

Željko Galko

034 311 264