Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Autonomous trade union in power industry, chemistry and non-metal industry of Croatia

Pravila pri kolektivnom pregovaranju

Temeljem čl.15. Statuta Sindikata EKN-a Hrvatske Izvršni odbor Glavnog odbora Sindikata EKN-a Hrvatske na svojoj 5. sjednici održanoj 14.10.2003. godine u Radničkom domu, Zagreb usvojio je sljedeća

PRAVILA PRI KOLEKTIVNOM PREGOVARANJU U SINDIKATU EKN-a HRVATSKE

1. Povjereništvo podružnice predlaže Skupštini podružnice polazne pregovaračke pozicije i okvire minimalnih i maksimalnih zahtjeva unutar kojih će se odvijati pregovori te predlaže pregovarački odbor podružnice.

2. Svoje prijedloge povjerništvo daje na usvajanje Skupštini podružnice, a nakon prihvaćanja prijedloga, Predsjednik EKN-a ovlašćuje pregovarački odbor podružnice.

3. Inicijativu za kolektivno pregovaranje prema poslodavcu podnosi Sindikat EKN-a.

4. S poslodavcem se potpisuje Protokol o kolektivnom pregovaranju koji je utvrđen na razini Sindikata EKN-a. Protokol potpisuje povjerenik podružnice.

5. Nakon svakog kruga pregovora pregovarački odbor izvješćuje povjereništvo o tijeku pregovora, a ukoliko se pregovaralo o vrlo bitnim pravima iz kolektivnog ugovora izvješćuje se Skupština podružnice i Centrala EKN-a.

6. Povjereništvo podružnice procjenjuje vrijeme trajanja pregovora koje maksimalno može trajati 90 dana. Nakon isteka toga roka na skupštini podružnice donosi se odluka o mogućim sindikalnim akcijama o čemu se obavještava Centrala.

7. U slučaju zastoja u kolektivnom pregovaranju te kada nastupa postupak mirenja i postoji mogućnost pokretanja industrijskih akcija, povjereništvo podružnice aktivno lobira u korist svojih zahtjeva, upoznaje članstvo podružnice sa svojim zahtjevima te provodi referendum među članstvom o mogućim industrijskim akcijama.

8. Postupak mirenja te miritelja s liste GSV-a pokreće Sindikat EKN-a.

9. Prije potpisivanja Kolektivnog ugovora, nakon što su okončani pregovori, Pregovarački odbor Skupštini podružnice daje na verifikaciju prijedlog kolektivnog ugovora. Također se o prijedlogu izvješćuje i Sindikat EKN-a.

10. Kada Skupština podružnice verificira prijedlog kolektivnog ugovora traži od Predsjednika EKN-a punomoć za potpisivanje Kolektivnog ugovora.

11. Ukoliko se prijedlogom kolektivnog ugovora umanjuju bitna materijalna i druga prava radnika Pregovarački odbor o tome mora izvjestiti Izvršni odbor Sindikata EKN-a i Skupštinu podružnice.

12. Kada Skupština podružnice verificira prijedlog kolektivnog ugovora koji donosi bitna umanjenja materijalnih i drugih prava radnika, Izvršni odbor Sindikata EKN-a, ukoliko procijeni da prijedlog kolektivnog ugovora donosi štetu većini članstva Sindikata EKN-a, može donijeti negativno mišljenje i preporučiti Predsjedniku Sindikata EKN-a da uskrati punomoć za potpisivanje.

13. Predsjednik na osnovu takvog mišljenja Izvršnog odbora može uskratiti punomoć za potpisivanje.

14. Nakon uspješno okončanih kolektivnih pregovora i potpisivanja kolektivnog ugovora Povjereništvo podružnice među članstvom, ali i prema javnosti prezentira uspjeh Sindikata EKN-a.

15. Prethodne točke ovih Pravila primjenjuju se i za slučaj da u pregovorima sudjeluje više sindikata. Ukoliko u podružnici nije ustrojena Skupština odluke donose članovi Sindikata EKN-a.


U Zagrebu, 14.10.2003.g.
Za Izvršni odbor:
Ivan Tomac, predsjednik EKN-a