Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Autonomous trade union in power industry, chemistry and non-metal industry of Croatia

O nama

Samostalni Sindikat radnika u djelatnostima energetike, kemije i nemetala Hrvatske ( Sindikat EKN-a Hrvatske), je novi i demokratski radnički sindikat različitih industrijskih grupacija:
  • Električna energija
  • Ugljen
  • Nafta
  • Voda
  • Plin
  • Naftovod
  • Rafinerije nafte
  • Kemijska i farmaceutska industrija
  • Industrija stakla
  • Keramička industrija, itd.

Sindikat EKN-a Hrvatske je ustrojen na temeljima dobrovoljnosti i osobnoga članstva.

Osnivačka Skupština Sindikata EKN-a Hrvatske održana je u ožujku 1990. Tada je utvrđen ustroj i usvojen osnovni program budućeg rada. U međuvremenu je 29. i 30.01.1993. u Tuheljskim toplicama održana i 1. Konvencija Sindikata EKN-a Hrvatske gdje je unaprijeđena unutarnja organizacija, redefiniran program i Statut te konsolidiran Sindikat.

Sindikat EKN-a okuplja 90-ak podružnica u poduzećima iz cijele Hrvatske i oko 10“full-timera”, povjerenika koji u punom radnom vremenu obavljaju sindikalni posao.

Odmah nakon osnutka, Sindikat EKN-a je započeo intenzivno privlačiti radništvo.Tijekom prvih dvanaest mjeseci dosegao je brojnost od 55 000 članova od 98 000 koji rade unutar djelatnosti EKN-a. No, tijekom Domovinskoga rata brojna su poduzeća uništena, dio je Hrvatskoga teritorija okupiran što je dovelo do drastičnog smanjenja broja nezaposlenih. Od 1999. naovamo, izgubljeno je gotovo 30 000 radnih mjesta tako da u našim djelatnostima danas radi oko 40 000 radnika, dok su 9000 njih članovi Sindikata EKN-a.

Od svoga osnutka, Sindikat EKN-a je član i jedan od osnivača Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), najveće sindikalne središnjice u Hrvatskoj koja okuplja 14 granskih sindikata. Kao član SSSH, EKN uspješnije štiti i promiče interese naših članova. Još od 1993. Sindikat EKN-a punopravni je član međunarodnih sindikalnih asocijacija i kao takav jedini u Hrvatskoj u svojim djelatnostima.

Sindikat EKN-a je u potpunosti neovisan od poslodavaca i njihovih udruga kao i Vlade RH i njenih ministarstava. Također nije povezan ni sa jednom političkom strankom. Radi potpuno neovisno na temelju ideja socijalne demokracije. Prilikom sindikalnih izbora zastupa punu slobodu demokratskih izbora koji se temelje na radu pojedinca i bez ikakve diskriminacije.

Tri osnovna načela na kojima se bazira program Sindikata EKN-a je borba za kvalitetu i zaštitu radnih mjesta, primjeren rast plaća i zaštitu svih drugih radnih i socijalnih interesa njegovih članova u uvjetima tržišnoga gospodarstva.

Sindikat EKN-a se posebno zalaže za pravedni zakon o radu i socijalne zakone koji će osigurati pozicije naših članova kroz mehanizme socijalno reguliranog tržišta rada. Sa voljom da ostvari te ciljeve, Sindikat EKN-a je samostalno ili kroz svoju Središnjicu inicirao mnoge prijedloge za unapređenje legislative.

Također su nam važni Kolektivni ugovori. U ovome trenutku u našim podružnicama imamo 52 potpisana Kolektivna ugovora kojima je zaštićeno 85% zaposlenih u našim djelatnostima, no gospodarske anomalije još ne dozvoljavaju potpisivanje cjelovitog granskog Kolektivnog ugovora.

Unutar svoje Središnjice, Sindikat EKN-a je poduzeo i inicirao brojne sindikalne i industrijske akcije kao i štrajkove.
Posljednjih se godina članstvo EKN-a često solidariziralo sa svojim kolegama u brojnim sindikalnim aktivnostima.

Tijekom procesa restrukturiranja i privatizacije Sindikat EKN-a je postigao značajne uspjehe, ne samo za svoje članove nego i za sve zaposlene. Dovoljno je naglasiti veliki uspjeh prilikom restrukturiranja “Plive” i privatizacije “Petrokemije” kada smo uspjeli zadržati stečena prava, ali i postići veća. Tada je ustrojen i prvi “Stožer za obranu poduzeća”, a slični su kasnije nicali u cijeloj Hrvatskoj. Pored toga, prilikom gašenja posljednjeg rudnika u Hrvatskoj, Sindikat EKN-a se izborio za posebni “Zakon o umirovljenju rudara”. Jedni smo od prvih koji su prepoznali važnost Radničkih vijeća i potencijalne “četverostruke moći” koju sačinjavaju Sindikat, radničko vijeće i Sindikalni povjerenik Zaštite na radu i predstavnik radnika u NO tvrtke.

S obzirom da su dobro informirani i organizirani, članovi Sindikata EKN-a Hrvatske su se istakli u brojnim akcijama i aktivnostima, a sigurno je da će tako biti i dalje jer Sindikat EKN-a nastoji što bolje educirati svoje povjerenika i članove kako bi mogli unaprijediti kvalitetu rada na svim razinama.

Zaštita na radu

Video je izrađen u sklopu Projekta "Inovativne strategije zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu – europska razmjena iskustava između subjekata koji sudjeluju u jačanju oblikovanja zdravog načina života na razini poduzeća" u organizaciji Arbeit und Leben