Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Autonomous trade union in power industry, chemistry and non-metal industry of Croatia

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Nove izmjene tiču se pomoraca

Dragi članovi,

sukladno obvezi Republike Hrvatske da najkasnije do 10. listopada 2017. godine uskladi Zakon o radu s direktivom o pomorcima, tijekom mjeseca listopada na snagu će stupiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Konkretno, implementacija ove direktive biti će sadržana u dopunjenom članku 2. kojim će se navesti točni nazivi svih Direktiva Europske unije koji su Zakonom o radu preneseni u pravni poredak Republike Hrvatske.

Ministarstvo rada ovu je priliku iskoristilo kako bi preispitalo postojeće odredbe o provedbi arbitraže u postupku nadomještanja suglasnosti radničkog vijeća, odnosno sindikata, s obzirom da niti nakon tri godine od donošenja Zakon o arbitraži nije zaživio, a lista arbitara nikad nije donesena. Inače, arbitraža u postupku nadomještanja suglasnosti uvedena je kao obvezna Zakonom o radu 2014. godine, stoga su ove izmjene išle u pravcu vraćanja na prethodno zakonsko rješenje iz 2009. godine kojim je ovo pitanje bilo u sudskoj nadležnosti. Konkretne izmjene vezane za postupak nadomještanja suglasnosti tiču se članaka 41. (pravo zaposlenja na drugim poslovima), 151. (suodlučivanje) i 188. (zaštita sindikalnih povjerenika), a kojima se, umjesto arbitražnog postupka nadomještanja suglasnosti, propisuje sudska nadležnost.