Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Autonomous trade union in power industry, chemistry and non-metal industry of Croatia

Novi Pravilnici vezani uz stečaj i blokadu računa poslodavca

Donijeti Pravilnici o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (NN 92/2017) te Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (NN 92/2017)

Piše: Ivana Alagušić, mag.iur.

Dragi članovi,

na temelju članka 29. stavka 3. te članka 33. stavka 12., članka 34. stavka 15. i članka 36. stavka 12. Zakona o osiguranju radničkih tražbina koji je stupio na snagu 27. srpnja 2017. godine ministar rada i mirovinskoga sustava donosi Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (NN 92/2017) te Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (NN 92/2017) koji stupaju na snagu 21. rujna 2017. godine.

Sukladno članku 28. Zakona o osiguranju radničkih tražbina, u slučaju kada je nad poslodavcem otvoren stečajni postupak, a tražbina radnika je utvrđena u stečajnom postupku, postupak ostvarivanja prava pokreće se na zahtjev radnika, u roku od 30 dana od isteka osmoga dana od dana objave rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Zahtjev se podnosi izravno Agenciji ili područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema mjestu sjedišta poslodavca temeljem zahtjeva za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca koji je sastavni dio Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca.

Ukoliko se otvoreni stečajni postupak ne provodi radnik je obvezan gore navedeni zahtjev podnijeti u roku od 30 dana od isteka osmoga dana od dana objave rješenja o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

U slučaju blokade računa poslodavca zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće dostavlja sam poslodavac Financijskoj agenciji za svakog radnika poimenično prvog sljedećeg radnog dana koji slijedi mjesec u kojemu nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće za prethodni mjesec. O zahtjevu poslodavca odlučuje Agencija rješenjem o pravu na isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće i to u roku od sedam dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva. Ukoliko se zahtjev usvoji, rješenjem se isplata iznosa utvrđenih rješenjem izvršava u roku od sedam dana od dana izvršnosti rješenja izravno na račun radnika.

Jedna od novina u odnosu na dosadašnje uređenje iz Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca jest da se ostvarivanje prava radnika u slučaju blokade računa poslodavca i u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem za isto razdoblje isključuje.

Gore spominjane obrasce možete pronaći na sljedećim linkovima:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_92_2155.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_92_2156.html