Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Autonomous trade union in power industry, chemistry and non-metal industry of Croatia

Izmjenjen Pravilnik o izmjeni Pravilnika o porezu na dohodak

U Narodnim novinama je objavljen Pravilnik o izmjeni Pravilnika o porezu na dohodak

Dragi članovi,

temeljem članka 93. Zakona o porezu na dohodak u Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o porezu na dohodak. Tim izmjenama božićnica, naknada za godišnji odmor i druge prigodne nagrade ostale su nepromijenjene i mogu se neoporezivo isplatiti do 2.500,00 kn. Međutim novina je da se od 1. prosinca 2018., sukladno najavi Vlade RH, mogu neoporezivo isplatiti nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 5.000,00 kn godišnje.

Cijeli tekst izmjena Pravilnika dostupan je na sljedećem linku:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_106_2068.html