Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Autonomous trade union in power industry, chemistry and non-metal industry of Croatia

Završna konferencija projekta Green@Work

Od 13.-16.09.2022. u Hanoveru je održana završna konferencija iz projekta Green@Work

U Hanoveru je održana posljednja konferencija iz projekta Green@Work koja je imala za cilj okupiti sve sudionike ranijih konferencija (Zagreb i Rim) te raspraviti o zaključcima koje bi predstavili Europskoj Komisiji.


Ovoga puta s delegacijom EKN-ovaca išla je i predstavnica HUP-a Ana Falak, direktorica Udruge kemijske industrije koja je predstavila izazove i probleme s kojima se susreću domaća poduzeća kako bi se ispunili ciljevi i rokovi Zelenog plana EU.
I kolege iz Njemačke i Italije su upozorile na promijenjene okolnosti od kada se plan usvojio, da ne idemo zadovoljavajućim tempom prema cilju te da će se očito fosilna goriva morati još neko vrijeme koristiti. Treba imati na umu da stvarnost ne odgovara zahtjevima politike i da dekarbonizacija ne smije značiti deindustrijalizaciju. Predstavnici radnika moraju sudjelovati u transformaciji na zelenu i održivu proizvodnju, mora postojati socijalna pravednost u tome procesu.
Naša se industrija ni po čemu ne može uspoređivati sa njemačkom ili talijanskom. Snaga naše industrije manja je od Berlina ili Milana. Stoga je i transformacija naših poduzeća neizvjesna, nedostaje novca, vizije i kapaciteta. Veliki igrači i države EU su naravno već zauzeli pozicije, a na nama malima je da pronađemo prostor te da EU pri tome vodi računa o pomoći malim državama koje su pri samom dnu svih ljestvica EU kako bi nekako uhvatile korak s naprednima.
Nove okolnosti će moguće zahtijevati i nove ciljeve, realnije ciljeve koje je moguće dostići.
Na konferenciji se također spomenulo da treba vratiti proizvodnju koja se zbog zarade izmjestila izvan EU te da će od toga koristi imati svi u EU.

Ubuduće bi trebalo poraditi na suradnji poslodavaca i sindikata, odnosno zajedničkoj edukaciji i informiranju o „zelenoj transformaciji“ jer ona mora biti socijalno pravedna.

Projekt Green@Work završava u ožujku 2023.g., a do tada se moraju izraditi rezultati projekta i konačni proizvod, vjerojatno u obliku edukacijskog filma.

Delegaciju EKN-a su činili: Aleksandra Dučkić, Lidija Jagarinec, Željko Grbačić, Darko Šalković, Vlado Kos i Danijel Špičak.