Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Autonomous trade union in power industry, chemistry and non-metal industry of Croatia

ZAPOČELO UDRUŽIVANJE NA EUROPSKOJ I SVJETSKOJ SINDIKALNOJ SCENI

EMCEF, Europska sindikalna organizacija čiji je EKN aktivni član neće više postojati od 1. lipnja 2012. godine. Sva imovina, dokumenti i ugovori te članovi prenose se u novu federaciju.

Naime, 16. svibnja u Briselu, osnovana je nova Europska federacija EIWF (European Industrial Workers’ Federation) koju su zajednički osnovale sada već bivše federacije metalaca, tekstilaca i naš EMCEF, a biti će poznata pod imenom IndustriAll. Formalno nova federacija započinje svoj put 1. lipnja i predstavlja 7 milijuna radnika. Za predsjednika je izabran Michael Vassiliadis, predsjednik IGBCE-a, a za generalnog tajnika izabran je Ulrich Eckelmann, generalni tajnik EMF-a. Novo je vodstvo naglasilo da više neće dozvoliti da europska socijalna država bude talac neoliberalne politike te da nam je potreban kvalitetan rast baziran na većoj javnoj potrošnji te nove pro-radničke i pro-socijalne inicijative.

Već sljedećeg mjeseca 19. i 20. u Kopenhagenu će se udružiti tri svjetske federacije među kojima i naš ICEM. Dakle i on će se ugasiti u korist nove, veće i jače federacije jedinstvenog globalnog sindikata koji će nam pridružiti metalske i tekstilne radnike.

To je tek početak procesa okrupnjavanja na svjetskoj sindikalnoj sceni koji neće mimoići niti Hrvatsku. Nadamo se da neće biti prekasno dok ne budemo shvatili važnost okrupnjavanja.