Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Autonomous trade union in power industry, chemistry and non-metal industry of Croatia

Sindikati protiv nasilja nad ženama

Izvršni odbor IndustriALL Global Uniona je na svom posljednjem sastanku, održanom 8. – 9. studenog 2017. u Colombu, Šri Lanka, usvojio davanje podrške IndustriALL-ovoj kampanji kojom se suprotstavlja nasilju nad ženama u svim IndustriALL-ovim sektorima

U nastavku prenosimo pismo Glavnog tajnika IndustriALL-a Valtera Sanchesa članicama:


Svim sindikatima članicama IndustriALL Global Uniona

Ženeva, 20. studenog 2017.

SINDIKATI, KAŽIMO NE NASILJU NAD ŽENAMA!

Drage kolegice i kolege,

Izvršni odbor IndustriALL Global Uniona je na svom posljednjem sastanku, održanom 8. – 9. studenog 2017. u Colombu, Šri Lanka, usvojio je davanje podrške IndustriALL-ovoj kampanji kojom se suprotstavlja nasilju nad ženama u svim IndustriALL-ovim sektorima.

Kao dio ove kampanje, Izvršni odbor usvojio je prisegu IndustriALL Global Uniona „Uznemiravanje i nasilje nad ženama: NE NA NAŠEM RADNOM MJESTU, NE U NAŠEM SINDIKATU!“, te poziva sve sindikate članice IndustriALL-a da pokažu svoju predanost borbi protiv nasilja nad ženama te da poduzmu mjere kako bi se ta prisega provodila u praksi.

Pozivam sve naše sindikate članice da usvoje i potpišu prisegu (pogledajte u prilogu) te da je podijelite unutar svojih sindikalnih struktura, potičući na raspravu kojom će se osigurati da je prisega i njezino potpisivanje svima potpuno jasno, u sindikatu i izvan sindikata.

Sindikati imaju ključnu odgovornost raditi prema eliminaciji nasilja nad ženama ne samo institucionalno, nego i preko educiranja svojih članova i šire zajednice, te preko kolektivnog pregovaranja.

Na sljedećoj Međunarodnoj konferenciji rada održat će se rasprava o usvajanju radničkih standarda protiv nasilja nad muškarcima i ženama na radnom mjestu. Sindikalni pokret traži opsežnu konvenciju Međunarodne organizacije rada (MOR-a), koju će pratiti preporuke, te koja će imati snažan naglasak na prevenciji, suočavanju i zaustavljanju rodno uvjetovanog nasilja u svijetu rada.

Udruge poslodavaca protive se usvajanju obvezujućeg instrumenta. Do danas je samo mali dio vlada podržalo usvajanje konvencije MOR-a o ovoj temi.

IndustriALL potiče svoje sindikate članice da podrže i doprinesu globalnoj kampanji koju predvodi Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC) za usvajanje snažnih standarda Međunarodne organizacije rada o rodno utemeljenom nasilju u svijetu rada. Važno je da se hitno koordinirate sa svojim nacionalnim središnjicama, te da zajedno lobirate kod svoje vlade i udruga poslodavaca.

Postizanje konvencije od iznimne je važnosti i nakon usvajanja zemlje članice je trebaju ratificirati. No svi znamo da za neke zemlje to nije dovoljno, uzevši u obzir stalna kršenja MOR-ovih konvencija. Ova mora borba mora biti kontinuirana i stalna.

Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. studenog (25. 11.), IndustriALL poziva sve svoje sindikate članice da poduzmu aktivnosti za eliminaciju nasilja nad ženama te da se mobiliziraju u znak podrške usvajanju ove konvencije.

IndustriALL je napravio novi logo za ovu kampanju protiv nasilja nad ženama te molimo sve sindikate članice da ga koriste tijekom svojih akcija. Logo možete naći na IndustriALL-ovoj web stranici ovdje (http://www.industriall-union.org/issues/building-strong-unions/women): Ako želite prevesti logo na svoj jezik, molimo vas pošaljite nam prijevod, a mi ćemo ga u Tajništvu IndustriALL-a umetnuti u logo.

Jednom kad sindikat usvoji ovu prisegu protiv nasilja nad ženama, molimo, obavijestite nas te nam pošaljite fotografije potpisivanja ili usvajanja prisege.

SINDIKATI, KAŽIMO NE NASILJU NAD ŽENAMA!

Solidarni pozdravi,

Valter Sanches

Glavni tajnik