Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Autonomous trade union in power industry, chemistry and non-metal industry of Croatia

Sindikat EKN-a na međunarodnoj konferenciji u Beču

Predstavnici Sindikata EKN-a sudjelovali su na međunarodnoj Konferenciji u Beču zajedno sa sindikalnim kolegama iz Austrije, Crne Gore i Srbije

U Beču se 15. i 16. studenog održala međunarodna Konferencija pod nazivom "Izgradnja socijalnog dijaloga u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori" s naglaskom na sektore koje pokrivamo: kemiju, energetiku, tekstil te industriju općenito. Trebala je to biti pripremna konferencija većeg projekta koja obuhvaća te zemlje i Austriju kao zemlju domaćina. Na žalost, projekt nije ovoga puta prošao, ali ova konferencija je ipak održana i zemlje su imale priliku upoznati se sa stanjem socijalnog dijaloga u svojem okruženju.

Boje EKN-a su "branile" kolegice i kolege iz Izvršnog odbora: Aleksandra Dučkić iz Plive, Željko Grbačić iz Saponie, Darko Šalković iz Vetropack Straže i Vlado Kos i Roca Hrvatska. Na konferenciji se govorilo o trenutačnoj socijalnoj situaciji u našim zemljama i mogućnostima sindikata da utječu na razvoj situacije te o stanju socijalnog dijaloga, kako općenito tako i u pojedinim kompanijama gdje organiziramo članstvo.

Sindikalne kolege iz Austrije su nam predstavile trenutačnu političku i solcijalno-pravnu situaciju u Austriji te se raspravljalo o ciljnim skupinama sindikata na koje se mora usmjeriti pozornost, a to su mladi radnici i žene.