Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Autonomous trade union in power industry, chemistry and non-metal industry of Croatia

Izborna pravila u podružnicama

IZBORNA PRAVILA U PODRUŽNICAMA SINDIKATA EKN-a HRVATSKE

I. PRAVO KANDIDIRANJA
Članak 1.
Pravo da bude biran u organe Sindikalne podružnice ima svaki član podružnice.
Članak 2.
Kandidatura za dužnosti obavlja se na skupu Sindikalne grupe, a može ju podnijeti sam član, drugi član sindikalne grupe, Sindikalno odjeljenje ili Sindikalna grupa.
Po završetku skupa sastavlja se Zapisnik koji se dostavlja Kandidacijskoj komisiji, a koji služi za utvrđivanje liste kandidata.
Konačna kandidacijska lista utvrđuje se na Skupštini, ali se raspravlja samo o kandidatima čije su kandidature prispjele u propisanom roku.
Rok za kandidiranje utvrđuje povjereništvo/Organizacijski odbor.
II. IZBOR POVJERENIKA SINDIKALNE GRUPE
Članak 3.
Za povjerenika sindikalne grupe može se kandidirati onaj član koji ima najmanje 2 godine sindikalnog staža u podružnici i koji svojom dosadašnjom aktivnošću nije štetio aktivnostima Sindikata EKN-a.
Članak 4.
Povjerenika sindikalne grupe biraju članovi odgovarajuće organizacijske jedinice na sindikalnom skupu, u pravilu javnim izjašnjavanjem.
Na zahtjev pojedinog kandidata za povjerenika grupe ili odlukom povjereništva podružnice, glasovanje se može obaviti i tajno.
Članak 5.
Sindikalni skup saziva povjerenik sindikalne grupe/organizacijski odbor.
Po završetku skupa sastavlja se Zapisnik koji se dostavlja Kandidacijskoj komisiji/organizacijskom odboru.
III. IZBOR POVJERENIŠTVA PODRUŽNICE
Članak 6.
Članove povjereništva potvrđuje Skupština, a čine ih izabrani povjerenici Sindikalnih grupa.
IV. IZBOR GLAVNOG POVJERENIKA PODRUŽNICE
Članak 7.
Kandidata za glavnog povjerenika podružnice može predložiti Sindikalna grupa, povjereništvo podružnice ili se može kandidirati sam.
Kandidat za glavnog povjerenika podružnice mora imati najmanje 5 godina sindikalnog staža u podružnici uz dokazano sindikalno djelovanje.
Kandidat mora Kandidacijskoj komisiji u pisanom obliku dostaviti:
- pristanak za kandidaturu
- kratki životopis
- program rada
- dokaz o potpori 1/3 Sindikalnih grupa ili 1/3 članova podružnice
Konačna kandidacijska lista se utvrđuje na Skupštini, ali se raspravlja samo o kandidatima čije su kandidature prispjele u propisanom roku.
Rok za kandidiranje utvrđuje povjereništvo/Organizacijski odbor, a u pravilu se proces kandidacije završava 3 dana prije održavanja Skupštine.
Članak 8.
Glavnog povjerenika podružnice bira se iz sastava cjelokupnog članstva podružnice na Skupštini.
Članak 9.
Izbor za povjerenika podružnice obavlja se tajnim glasovanjem.
U slučaju kada je jedan kandidat onda je on izabran ukoliko je dobio više od polovice mogućih glasova prisutnih na Skupštini.
U slučaju dva i više kandidata, a u prvom krugu glasovanja niti jedan ne osvoji natpolovičnu većinu glasova, glasovanja se ponavlja u drugom krugu.
U drugi krug ulaze dva kandidata s najviše glasova, a izabran je onaj koji osvoji veći broj glasova.
V. IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
Članak 10.
Članovi Nadzornog odbora biraju se na Skupštini podružnice.
Kandidat za člana Nadzornog odbora ne smije biti član niti jednoga drugog organa podružnice i mora imati najmanje 2 godine sindikalnog staža u podružnici.
Članovi Nadzornog odbora u pravilu se biraju javno, ali na zahtjev pojedinog kandidata mogu se sprovesti i tajnim putem.
U Nadzorni odbor izabrani su oni članovi koji su dobili najviše glasova.
VI. OSTALO
Članak 11.
Za tumačenje ovih Izbornih pravila nadležna je Skupština sindikalne podružnice.
U Zagrebu, 24. veljače 2010.