Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Autonomous trade union in power industry, chemistry and non-metal industry of Croatia

Ovrhe u izvanrednim okolnostima privremeno obustavljene

Dana 17. travnja 2020. god. po hitnoj saborskoj proceduri donesen je Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Dana 17. travnja 2020. god. po hitnoj saborskoj proceduri donesen je Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima kojim se propisuje privremeni zastoj svih ovrha na novčanim sredstvima po računu fizičkih osoba, kao i zastoj tijeka zateznih kamata, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Kako bi blokirani građani lakše podnijeli ekonomske posljedice uslijed izbijanja pandemije koronavirusa, Vlada RH predložila je poseban režim za novčane ovrhe tj. moratorij u trajanju od tri mjeseca, uz mogućnost produžetka za daljnja tri mjeseca, ovisno o situaciji vezanoj za pandemiju.

Iznimno, FINA neće zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka te u slučaju ovrhe po računu specifične namjene.

Bitno je napomenuti da se ovim izmjenama ne zadire u materiju ovrhe na stalnim novčanim primanjima (plaći ili mirovini primjerice) koja je regulirana Ovršnim zakonom, nego je riječ o ovrhama koje provodi FINA. Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Agencija će zaprimati nove osnove za plaćanje i po njima potupati tako da će ih evidentirati u Očevidnik, ali neće slati bankama naloge za izvršenje. Isto tako, bitno je da u slučaju zakašnjenja u plaćanju obveza neće teći zatezna kamata.

Poslodavci su i dalje obavezni na isti način isplaćivati zaštićeni dio plaće.

U nastavku je link na tekst Zakona

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_04_47_952.html