Snažne žene=snažan sindikat

Sekcija žena SSSH organizirala je trening za članice sindikata

17.-18. siječnja 2020. u Tomislavovom domu na Sljemenu održan je seminar za žene pod nazivom:

„SNAŽNE ŽENE, SNAŽAN SINDIKAT“. Cilj treninga je osnaživanje tima Sekcije žena SSSH, odnosno povećanja njegove sposobnosti za pokretanje sindikalnih akcija s ciljem osnaživanja žena unutar sindikata i poboljšanja položaja žena na tržištu rada.

Učestvovalo je dvadesetak žena iz udruženih sindikata u SSSH, a Sindikat EKN-a su predstavljale Đurđa Marković, predsjednica Ženske grupe EKN-a i njezina zamjenica Danijela Nastasić.

Treninzi su bili osmišljeni kao radionice u grupama, te se radilo na osnaživanju žena unutar sindikata, razvoju vještina potrebnih za kvalitetan sindikalni rad i planiranju akcija Sekcije žena SSSH.

Trening se provodio u okviru projekta „Zajedno smo jači“ sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.