Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Autonomous trade union in power industry, chemistry and non-metal industry of Croatia

Sindikat EKN uputio otvoreno pismo Vladi RH

Otvorenim pismom zahtijevamo utvrđivanje odgovornosti

Sindikat EKN-a Hrvatske uputio je otvoreno pismo Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade RH, Anti Šušnjaru, ministru gospodarstva, Josipu Dabri, ministru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Marku Primorcu, predsjedniku Upravnog vijeća CERP-a i Milanu Plećašu, ravnatelju CERP-a vezano za utvrđivanje odgovornosti i ispravljanje propusta u procesu dokapitalizacije Petrokemije.

Sindikat EKN-a zahtijeva utvrđivanje odgovornosti i ispravljanje nedopustivog propusta u procesu dokapitalizacije Petrokemije, te žuran sastanak s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Poštovani,


Obraćam vam se kao član Nadzornog odbora Petrokemije d.d., čija je zadaća u tom tijelu štititi interese radnika, te kao predsjednik Samostalnog sindikata energetike, kemije i nemetala Hrvatske (EKN), koji u svojem članstvu okuplja većinu zaposlenih u ovom društvu, a vezano uz proces dokapitalizacije društva Petrokemija d.d.
Budući da radnici Petrokemije o čijoj se sudbini ovdje radi, kao ni građani koji su kao porezni obveznici financirali državni udio u dokapitalizaciji, još uvijek nisu dobili nikakvih informacija o tome što Vlada RH čini kako bi utvrdila odgovornost i pokušala ispraviti propust do kojeg je došlo u procesu dokapitalizacije, prisiljen sam ovim putem još jednom upozoriti na situaciju do koje je došlo, te zahtijevati žurno postupanje i očitovanje nadležnih tijela.

Kao što je javno poznato, Vlada RH je odlukom donesenom na 289. sjednici 29. veljače ove godine odlučila sudjelovati u dokapitalizaciji Petrokemije koju je predložio većinski vlasnik Yildirim, i to na način da udio dionica pod kontrolom RH ostane minimalno na razini od 25 posto plus jedna dionica. Time je RH odlučila zadržati vlasnički udio koji joj omogućava da se bez njene suglasnosti, a sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, ne mogu donositi odluke ključne za budućnost i opstojnost Petrokemije, uključujući moguće odluke o zatvaranju proizvodnje i gašenju društva.

Postupak dokapitalizacije je međutim, iz još uvijek neobjašnjenih razloga, proveden tako da će rezultirati s vlasničkim udjelom RH od svega oko 20 posto i posljedično potpunim gubitkom kontrole nad daljnjom sudbinom Petrokemije. Naime, u procesu dokapitalizacije bilo je predviđeno povećanje temeljnog kapitala u rasponu od 70 do 140 milijuna eura, dok je država uoči dokapitalizacije kontrolirala 44 posto dionica. Posljedično, kako bi se provela odluka Vlade RH o zadržavanju kontrolnog paketa dionica, iznos ulaganja u povećanje temeljnog kapitala od strane RH trebalo je odrediti ovisno o iznosu ulaganja Yildirima, i to na način da udio RH u vlasničkoj strukturi nakon dokapitalizacije ostane minimalno 25 posto plus jedna dionica.

Iako je u takvim situacijama uobičajena poslovna praksa da uplatu prvi izvrši najveći vlasnik, kako bi manjinski dioničari ovisno o visini njegovog uloga mogli prilagoditi svoje uplate i tako zadržati ciljani vlasnički udio, u ovom je slučaju RH, preko četiri pravne osobe putem kojih kontrolira dionice, uplatu izvršila prva. Time je omogućila većinskom dioničaru Yildirimu da svojom uplatom, a koja je i dalje bila u okvirima planiranog raspona povećanja temeljnog kapitala, preuzme veći vlasnički udio nego što je bilo planirano, odnosno da se vlasnički udio RH smanji ispod kontrolne granice od 25 posto plus jedna dionica. O tome kakvi su bili planovi Vlade RH, te da oni u konačnici nisu provedeni u djelo, osim spomenute odluke Vlade svjedoči i činjenica da su oboje predstavnika RH u nadzornom odboru Petrokemije u konačnici glasovali protiv odluke o dokapitalizaciji, no u situaciji kad je već bilo prekasno, te kad svojim manjinskim udjelom glasova u Nadzornom odboru na odluku više ionako nisu mogli utjecati.
U konačnici, rezultat ovako provedene dokapitalizacije jest da je RH uplatila nešto više od 12 milijuna eura da bi time smanjila svoj vlasnički udio s 44 na oko 20 posto i izgubila svaku kontrolu nad sudbinom Petrokemije. Isti rezultat, odnosno smanjenje vlasničkog udjela s 44 na 20 posto mogao se ostvariti i prodajom 24 posto dionica većinskom vlasniku, u kojem slučaju bi RH za isti rezultat zaradila značajna sredstva, umjesto potrošila više od 12 milijuna eura. Stoga se, osim gubitka kontrole nad daljnjom sudbinom Petrokemije, ovdje radi i o krajnje neodgovornom raspolaganju sredstvima poreznih obveznika.
S obzirom na navedeno, kao član Nadzornog odbora Petrokemije i predsjednik Sindikata EKN-a koji zastupa većinu radnika ovog društva, zahtijevam da se hitno utvrdi odgovornost za ovaj propust, ali i da se poduzmu žurne mjere za njegovo ispravljanje.

Također, ovim putem u ime Sindikata EKN-a zahtijevam održavanje sastanka s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva g. Josipom Dabrom, kako bismo detaljnije razmotrili nastalu situaciju i opcije koje Vladi RH stoje na raspolaganju kako bi ju pokušala riješiti.

Neovisno o tome je li razlog propusta u dokapitalizaciji Petrokemije bio nemar, nesposobnost ili nečija namjera (a što je sve podjednako nedopustivo), smatram da RH i dalje mora i može pronaći način za dogovor s većinskim vlasnikom kojim bi se ispoštovale prethodno donesene odluke i ranije postignuti dogovor o dokapitalizaciji, odnosno zadržao kontrolni paket od najmanje 25 posto plus jedna dionica. Ne dođe li do toga, Sindikat EKN-a, vodeći računa o svojoj zadaći zaštite prava i interesa svojih članova i ostalih radnika Petrokemije, bit će prisiljen razmotriti daljnje javne i sindikalne akcije s ciljem zaštite radnih mjesta i osiguranja budućnosti proizvodnje u Petrokemiji.

S poštovanjem,

Željko Klaus
član NO Petrokemije d.d.
predsjednik Sindikata EKN-a