Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Autonomous trade union in power industry, chemistry and non-metal industry of Croatia

Sindikalno-aktivistički vikend mladih

Sekcija mladih SSSH, prošloga je vikenda organizirala sindikalno-aktivistički vikend namijenjen prvenstveno mladim aktivistima i sindikalistima, s ciljem povezivanja, upoznavanja i razmjene iskustava

Kroz dva dana radionica, predavanja te interaktivnih zadataka i participativnih metoda rada, 15-ak mladih članova sindikata udruženih u SSSH i aktivista zajedno su učili o sindikalnome radu, promišljali i, što je najvažnije, pokazali golem interes, zanimanje i motivaciju za sindikalizam te svijest o radničkim pravima i činjenici da se ona neće izboriti sama.

Mladi su tako ušli u svijet sindikalizma i stalne borbe za prava radnika koja će ih pratiti kroz cijeli radni vijek. Sindikat EKN-a predstavljalo je dvoje mladih - Ana Šer iz Saponije i Boris Stanković iz Plive.

Mladi Boris je nakon predavanja istaknuo: "Program je obilovao sadržajem i korisnim informacijama, te moram reći da sam mnogo naučio o osnovama sindikalnog ustroja i rada. Poseban utisak na mene je ostavio uvid u kompleksnost okruženja u kojem sindikati djeluju i količinom aktera s kojima se mora međudjelovati, te proces kolektivnog pregovaranja. Gosti i prezentatori su bili vrlo kvalitetni, pristupačni i spremni na diskusiju, dok su interaktivne grupe i zadaci tjerali na razmišljanje. Ekipa je bila dobro raspoložena i otvorena, što je pridonijelo da atmosfera bude opuštena, a radionice jako zabavne."

Jedna od predavačica, koja je mladima prezentirala s kojim se problemima susreće u svome radu, bila je i naša Aleksandra Dučkić, glavna povjerenica u Plivi.

Sretno našim mladim sindikalistima i nadamo se idući put u većem broju.