Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Autonomous trade union in power industry, chemistry and non-metal industry of Croatia

Projekt Green@Work

8.-9.03.2022. održana je online stručna konferencija „Energija za Green Deal“ u sklopu projekta Green@Work

8.-9.03.2022. održana je online stručna konferencija „Energija za Green Deal“ u sklopu projekta Green@Work koji financira EU, a osim Sindikata EKN-a sudjeluju i kolege iz IGBCE-a Njemačke i UILTEC-a Italije.


Tema konferencije je bila energetska tranzicija u Europi, odnosno jesu li naše energetske kompanije i koliko su spremne na transformaciju u okviru Zelenog plana i FF55 te koja je uloga sindikata u procesu transformacije.


Naš se energetski sektor ni po čemu ne može uspoređivati s njemačkim i talijanskim, ali neka iskustva zapadnih kolega mogu nam pomoći da se u sindikatu osvijestimo o tome što će se događati ne samo u energetskom sektoru već će to morati sve kompanije. Na konferenciji su također sudjelovali predstavnici iz MINGOR-a (Boris Makšijan) i HUP-a (Adriana Petrović) koji su svaki sa svog gledišta prezentirali aktivnosti prelaska na zelenu proizvodnju. Kao zaključak se nameće činjenica da velika većina naših poduzeća nije spremna na transformaciju, slabo su ili nikako informirani i educirani i boje se velikih troškova. Činjenica je također kada je usvojen Zeleni plan uvjeti u svijetu su bili potpuno drugačiji i bilo bi dobrodošlo te rokove revidirati. Temeljni ciljevi Zelene tranzicije (cjenovna pristupačnost i dostupnost energije građanima) su danas ugroženi. Teško je uopće predvidjeti što će biti sljedeće godine, a kamoli planirati više godina unaprijed.


S druge strane, mi u sindikatu nismo dovoljno kapacitirani, a time i informirani kakav će biti utjecaj na radnike, a bit će ogroman. Za nas je bitno da tranzicija bude socijalno osjetljiva i pravedna jer će mnoga radna mjesta biti ugrožena, a ona nova koja će se otvoriti će biti za neke druge radnike s drugačijim znanjima i vještinama. Zato moramo zajedno s poslodavcima biti informirani i educirani o toj problematici te raditi na jačanju strukovnog i stručnog obrazovanja i prekvalificiranja za druge poslove, a Vlada mora stvoriti uvjete i okvir.


Na konferenciji su iz EKN-a sudjelovali Aleksandra Dučkić, Željko Grbačić, Darko Šalković, Davor Rakić, Zvonimir Mikloš i Danijel Špičak.


Sljedeće konferencija koja će imati za temu kemijsku industriju održat će se u svibnju u Rimu.