Potpisan novi kolektivni ugovor za Inu d.d.

Potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora koje je održano 27.2.2014., i službeno je stavljena točka na proces kolektivnog pregovaranja koje je započelo krajem listopada prošle godine.

U ime Samostalnog sindikata radnika u djelatnostima energetike, kemije i nemetala Hrvatske – EKN, ove godine je potpisnik bio kolega Zvonimir Mikloš iz Podružnice RNS. Primjena novog Kolektivnog ugovora za INA, d.d. traje od 1.3.2014. do 31.12.2015. godine. Usto, dogovoreno je da će prije donošenja poslovnog plana za 2015.godinu, Sindikati i Poslodavac pristupiti pregovorima o mogućim izmjenama plaće i materijalnih prava. Sva materijalna prava ostala su na razini prethodnog ugovora, a ono što je novo jest sljedeće:

Ugovoreno je novo poglavlje - Radni učinak i nagrađivanje radnika - temeljem kojeg će se Internim aktom Poslodavca urediti sustav praćenja, ocjenjivanja i nagrađivanja radnog učinka svih radnika svrstanih u platne razrede od E 02 do E 14. Slijedom toga, ukupni iznos sredstava za nagrađivanje radnog učinka Poslodavac će odrediti ovisno o ostvarenju planirane vrijednosti EBITDA INA Grupe za godinu u kojoj je učinak ostvaren i ocijenjen. Za 100%-tno ostvarenje individualnog radnog učinka, radnik razvrstan u platne razrede od E02 do E14 može ostvariti nagradu u visini od 6% do 10% ukupne godišnje isplaćene osnovne mjesečne plaće za godinu za koju je ocjenjivanje izvršeno. Sukladno navedenom, ova bi se nagrada osnovom ostvarenog učinka isplatila radnicima koji su ostvarili pravo na istu do 31.7.2015. godine, za prethodnu godinu. Uvođenjem sustava nagrađivanja na osnovi individualnog radnog učinka, ukida se dosadašnji sustav stimulacija.
Dogovoreno je osnivanje zajedničke radne grupe Poslodavca i Sindikata, koja će sudjelovati u postupku vrednovanja radnih mjesta. Svaki sindikat potpisnik ovog Kolektivnog ugovora u radnoj grupi bit će zastupljen s najmanje jednim predstavnikom.
Prilikom, pak, prestanka radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu radnik će umjesto dosadašnjih 16.000,00 kn, ostvarivati pravo na iznos od 20.000,00 kn.
Ugovorena je i promjena vezano uz troškove prijevoza koji će se od od 1.3.2014. nadoknađivati u punom, 100%-tnom iznosu (do sada 90 %), ali do maksimalnog iznosa od 1.600,00 kuna.

Komentar: Novim Kolektivnim ugovorom čije je važenje produženo na dvije godine, u ovom izuzetno turbulentnom razdoblju kako u INI tako i na razini države, ipak je osigurana relativna radno-pravna sigurnost radnika INE. Ponavljam, u okolnostima kada svakodnevno svjedočimo umanjivanju radničkih prava, i od strane poslodavaca i od strane zakonodavca, u okolnostima još uvijek neriješenih vlasničkih odnosa između dva najveća dioničara INE - imati kolektivni ugovor čije važenje traje do kraja 2015., smatram izuzetno važnim. Vjerujem da će se uskoro na isti način završiti i pregovori za kolektivne ugovore radnika INA –Grupe.