Potpisan kolektivni ugovor u Ini

Nakon dugih i teških pregovora, 16 održanih sastanaka pregovaračkih timova te nakon usuglašavanja svih dogovorenih odredbi – usuglašenih između predstavnika sva tri Inina sindikata s jedne strane i poslodavca s druge strane

- 10. svibnja 2013. konačno je potpisan Kolektivni ugovor za INA d.d.

Kolektivni ugovor primjenjivati će se od 1. travnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine, uz produženu primjenu od 3 mjeseca. Ono što je posebice obilježilo ovaj kolektivni ugovor je izostanak potpisa trećeg sindikata na ovaj temeljni akt koji štiti prava svih radnika INE – novi kolektivni ugovor naime, potpisali su Sindikat naftnog gospodarstva /SING/ i Sindikat radnika u djelatnostima energetike, kemije i nemetala Hrvatske /SS EKN/.


Kolektivnim ugovorom za INU za 2013. povećan je dio prava - dodatak osnovnoj placi povećan je s 1.068,00 na 1.150,00 kuna, iznosi za isplatu participacije radnika u uspjehu kompanije za 2013. utvrđeni su u rasponu od 6 do 20 milijuna kuna ovisno o ostvarenju planirane vrijednosti EBITDA uz obvezu jednokratne isplate u mjesecu nakon objave godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu. Isplata po ostvarenoj dobiti za 2012. godinu bit će na računima radnika u lipnju, nakon održavanja Glavne Skupštine INE. Nadalje, naknada za bolovanje na teret poslodavca duže od 42 dana povećana je sa 80% na 90% osnovice, jubilarne nagrade su povećane za 500,00 kuna po svakoj kategoriji.
Obzirom na datum primjene novog kolektivnog ugovora, s 1. 4.2013., radnicima INE, najkasnije s narednom placom u lipnju, bit će isplaćena razlika materijalnih prava koja su u novom KU ugovorena u višem iznosu.


U normativnom dijelu Kolektivnog ugovora ugovorena su dodatna prava radnika u slučaju organizacijskih promjena poslodavca. Primjerice, ukoliko poslodavac namjerava poslove koje su dosada obavljali radnici INE ustupiti drugim pravnim ili fizičkim osobama (unutar ili izvan INA-Grupe) omogućiti će prelazak svih radnika koji su te poslove do sada obavljali, na rad kod novog poslodavca. Ukoliko se pritom radi o poslovima iz jedne od tri temeljne djelatnosti INE, prije donošenja konačne odluke poslodavac će o istome izvijestiti Nadzorni odbor INE u cilju dobivanja mišljenja. Radnici koji ne žele priječi na rad kod novog poslodavca imat će pravo na otpremninu od najmanje 60% prosječne bruto plaće za svaku godinu staža kod poslodavca. Sindikati, potpisnici kolektivnog ugovora već su uputili poslodavcu i zahtjev za pregovorima oko povećanja visine iznosa ugovorene otpremnine iz kolektivnog ugovora.


Odredbe o socijalnoj klauzuli značajno su poboljšane, jer su utvrđeni jasni rokovi otpočinjanja i trajanja pregovora oko socijalne klauzule. Utvrđeno je da će predmet ugovaranja socijalne klauzule biti kontinuitet radnog staža, obveza isplate obeštećenja, obveza ponovnog preuzimanja radnika na rad kod nastupa određenih uvjeta, rok u kojem novi poslodavac neće otkazivati ugovore o radu iz poslovno uvjetovanih razloga, rok na koji se sklapa socijalna klauzula, zadržavanje razine postojećih materijalnih prava i rok u kojem se u slučaju dogovora ista zadržavaju.


Isto tako, ne manje važno, potpisivanjem Kolektivnog ugovora za INU omogućeno je potpisivanje kolektivnih ugovora u svim Ininim ovisnim društvima, po istim ili sličnim načelima kao u INI.
Slijedom svega navedenog za Sindikat EKN-a nije bilo dileme oko potpisivanja novog kolektivnog ugovora, jer su stvorene i dogovorene realne pozicije za bolju zaštitu svih radnika. Nepostojanje kolektivnog ugovora uz reguliranje odnosa između rada i kapitala putem Pravilnika o radu, odgovara samo poslodavcu. Neki na sindikalnoj sceni to očito ne razumiju, ili im nije stalo do interesa onih koje bi trebali zastupati - članova sindikata i radnika.