Nova predsjednica Sekcije mladih SSSH je naša Ana iz Saponie

Novoizabrana predsjednica Sekcije mladih SSSH je Ana Šer iz podružnice Saponia.

U Stubičkim Toplicama 6. i 7. prosinca, održan je sindikalno-aktivistički vikend za mlade sindikalne aktiviste te izborna skupština Sekcije mladih SSSH. Sindikat EKN Hrvatske zaista ima razloga biti ponosan jer je za predsjednicu Sekcije mladih SSSH izabrana naša Ana Šer iz podružnice Saponia.

Tijekom dva dana mladi sindikalisti učili su o sebi i drugima, gradili svoj tim na razini Sekcije mladih, analizirali dosadašnji rad Sekcije kao i planirali aktivnosti za sljedeće dvije godine. Svoj sindikalno-aktivistički rad predstavili su Tea Jarc iz sindikata Mladi plus, Sven Janovski iz Mreže mladih Hrvatske - Croatian Youth Network i Valentina Luketa koja je govorila o iskustvu organiziranja mladih asistenata na fakultetima u Americi.

Osim Ane, Sindikat EKN-a su predstavljali Nikola Meštrović iz Piramide i Tea Klarić iz Plive.

„Kandidirala sam se za predsjednicu jer vjerujem u sindikat i motivirana sam te želim promijeniti sliku sindikata kako bi bio privlačniji mladim radnicima. Isto tako želim biti aktivna, te svojim angažmanom djelovati na svijest mladih o njihovim radničkim pravima kako bi stvorili društvo u kojem mladi zaista vrijede više, jer vrijedimo! Važno je imati podršku svoga sindikata, financijsku i stručnu, a ja je svakako imam i u mojoj podružnici i u granskom sindikatu. Moja će uloga kroz sekciju mladih biti širenje informacija i jačanje komunikacije kako među članovima tako i šire.“ - kazala nam je naša Ana.

Mi joj želimo puno uspjeha u radu!