Konferencija: Mladi u sindikatu 21. stoljeća

30.-31. siječnja u Zagrebu je održana konferencija za mlade sindikaliste, aktiviste i povjerenike

Cilj Konferencije je omogućiti dijalog mladih i neiskusnih sindikalaca s donositeljima odluka u sindikatima, raspravljati o promjenama koje su nužne, angažiranju mladih i svježim idejama koje nosi novo vrijeme te kako sindikat može na tim idejama temeljiti svoju budućnost.

Prvog su dana konferencije mladi raspravljali o njihovom viđenju sindikata i što oni sami mogu učiniti za bolji rad svoga sindikata te koja su najvažnija pitanja na koja moramo naći odgovor kako bi se sindikat približio mlađim generacijama radnika.

Drugi dan su mladi sudionici Konferencije imali priliku razgovarati s predsjednikom SSSH Mladenom Novoselom kao i sa predsjednicima udruženih sindikata. Mladi su ne samo postavljali pitanja i dijagnosticirali probleme već i predlagali moguća rješenja koja bi mladim sindikalnim aktivistima i povjerenicima omogućili utjecanje na donošenje strateških odluka i smjer kojim sindikalni pokret treba poći u 21. stoljeću.

Na Konferenciji je sudjelovalo i četvero mladih sindikalaca iz Sindikata EKN-a: Nikolino i Ivona iz podružnice Lukaps te Ivona i Ana iz podružnice Saponia. Nadamo se još većem broju našeg sindikalnog podmlatka na sljedećoj Konferenciji.