Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Autonomous trade union in power industry, chemistry and non-metal industry of Croatia

Green@Work radionica u Rimu

Jake snage EKN-a sudjelovale su na drugoj konferenciji Green@Work u Rimu

U Rimu se 16.-18. svibnja održala druga po redu konferencija iz projekta Green@Work koja se nastavlja na konferenciju koja se održala online (trebala je biti u Zagrebu) s tim da je ova konferencija pokrivala sektor kemije. Ključna pitanja ove konferencije su:


Koje su tehničke mogućnosti transformacije i kako će one biti društveno prihvaćene?
Osim novih tehnologija koje dovode do promjena u proizvodima i novih kvalifikacijskih zahtjeva, radi se i o (re)organizaciji lanaca vrijednosti – reeuropeizaciji i renacionalizaciji kemijske proizvodnje.


Kakve mogućnosti utjecaja na nužni proces transformacije imaju sindikati na europskoj i nacionalnoj razini?


Tranzicija na zelenu ekonomiju zahvatit će sve kompanije, a nas sindikate brine kako će to utjecati na radnike. Do 2050.g. treba iskorijeniti zagađivanje, a procjena je da će to utjecati na 25 milijuna radnika. Stoga nas zanima pravedna tranzicija.


Na konferenciji je bilo govora o trenutačnom stanju u kemijskoj industriji, tehničkim mogućnostima transformacije i socijalnoj prihvaćenosti te suradnji poslodavaca i sindikata u tome procesu. Na žalost, u Hrvatskoj nemamo utjecaj na takve procese niti smo oko toga konzultirani te na tome treba raditi. Zato treba jačati kulturu kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga jer našim poslodavcima to kronično nedostaje.


Osim naših sindikalnih kolega iz Italije i Njemačke, na konferenciji su sudjelovali i predstavnici njihovih poslodavaca.


Predstavnici Sindikata EKN-a u Rimu bili su Aleksandra Dučkić, Željko Grbačić, Lidija Jagarinec, Darko Šalković, Vlado Kos i Slobodan Čubrić.


Završna konferencija iz projekta Green@Work održat će se u Hannoveru u rujnu.