Sindikat EKN-a u Bukureštu na međunarodnoj radionici

Sindikat EKN-a sudjelovao je na međunarodnoj radionici u Bukureštu održanoj 24. i 25. travnja

Naša kolegica Aleksandra Dučkić predstavljala je Sindikat EKN-a na međunarodnoj radionici o kolektivnom pregovaranju i socijalnoj politici pod nazivom "Jačanje sindikata kroz učinkovitu koordinaciju kolektivnog pregovaranja" u organizaciji IndustriAll European Sindikata.

Sudionicima je bilo u cilju razmijeniti iskustva u pregovaranju među zemljama Jugoistočne Europe. Aleksandra je prezentirala probleme sa kojima se u EKN-u suočavamo prilikom pregovaranja u poduzećima koji su dijelovi multinacionalnih kompanija te govorila o svojim iskustvima unutar Plive. Također je skrenula pozornosti na dosta dobru suradnju sa IndustriAll-om prilikom pregovaranja za osnivanje EWC Teve. Završna konferencija je najavljena za prosinac 2018. u Slovačkoj.