Održana Izborna skupština podružnice Saponia

18. svibnja na redovnoj izbornoj skupštini podružnice Saponia, Željko Grbačić je ponovno dobio povjerenje svih skupštinara

Naša sindikalna podružnica Saponia i njezinih više od 600 članova izabralo je novo rukovodstvo koje će voditi sindikalnu politiku i štititi radnike Saponie sljedeće četiri godine. Dosadašnji povjerenik Željko Grbačić je nakon izvješća o radu ponovno dobio jednoglasno povjerenje svih sindikalnih grupa. Željko je naglasio da nam predstoji potpisivanje kolektivnog ugovora koje je do sada bilo odgađano zbog loše situacije u Agrokoru kojim je i Saponia bila pogođena. Ubrzo će se pokrenuti pregovori kojim će se pokušati poboljšati prava radnika. Također će se nastaviti edukacija svih povjerenika i zainteresiranih članova kako bi rad sindikata mogao biti još kvalitetniji.

Predstavnik Uprave Saponie g. Erkapić je istaknuo da su bili oprezni zbog cijele situacije s nagodbom, ali to nije omelo Saponiu da ostvari dobre rezultate s obzirom na sve probleme.

Predsjednik EKN-a Željko Klaus je pohvalio cijelu podružnicu i vodstvo EKN-a u Saponiji na dobro odrađenom poslu te sve prisutne pozvao na 9. Konvenciju EKN-a u Opatiju.

Za povjerenike sindikalnih grupa izabrani su: Irena Huber, Milovan Mihajlović, Maja Aničić, Dubravka Marinčić, Zdenko Lukić, Robert Štiglec, Darija Rimac i Ivona Đukić.

Svim kolegicama i kolegama želimo uspješan rad u interesu naših članova.