Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

1. rujna 2017. godine na snagu je stupio Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Piše: Pravna savjetnica Ivana Alagušić, mag.iur.

Dragi članovi,

dana 1. rujna 2017. godine na snagu je stupio Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima. U nastavku teksta upućujem na bitnije izmjene.

Najznačajnija promjena uvedena novim Pravilnikom regulirana je člankom 10. stavkom 2. kojim je poslodavac evidenciju o radnom vremenu radnika obvezan popuniti najkasnije sedmog dana od dana za koji se podaci popunjavaju, a ne kao do sada kada je to bio dužan po završetku radnog dana radnika, a u slučaju da neki od podataka nije poznat, poslodavac je bio dužan isti unijeti u evidenciju odmah po saznanju toga podatka. Ova bi izmjena mogla prouzročiti probleme u praksi za sve one radnike koji ne rade u jednakom rasporedu jer će manipulacije, s obzirom na produljeni rok evidentiranja radnog vremena, sada biti znatno olakšane.

Izmjena članka 10. stavka 2. sada glasi:

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka mora se voditi uredno, razumljivo i ažurno, a poslodavac je obvezan istu popuniti najkasnije sedmog dana od dana za koji se podaci popunjavaju.

Također, sukladno članku 8. poslodavac koji vodi, odnosno koji je obvezan voditi podatke o početku i završetku rada radnika te ukoliko je dnevno, tjedno i mjesečno radno vrijeme radnika jednako raspoređeno, u evidenciji radnog vremena poslodavac nije dužan evidentirati podatak o satima korištenja dnevnog i tjednog odmora.

Cijeli tekst izmjena Pravilnika dostupan je na sljedećem linku

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1773.html