Novi Kolektivni ugovor za Plivu donosi nova poboljšanja

U utorak je potpisan novi Kolektivni ugovor za Pliva Hrvatska d.o.o. kojim smo uspjeli poboljšati neka prava radnika

U utorak je potpisan novi Kolektivni ugovor za Pliva Hrvatska d.o.o. kojim smo uspjeli poboljšati neka prava radnika. Naravno da je uvijek želja svih nas povećanje minimalne cijene rada, ali poslodavčev stav je i dalje da će se plaće korigirati kao rezultat praćenja i procjene radnog učinka. Ono što nas posebno veseli je da smo uspjeli povećati broj plaćenih dana za rođenje djeteta sa 2 na 4 dana te što je također prihvaćen naš prijedlog da roditelj ima pravo na plaćeni slobodan dan za prvi dan škole „prvašića“ (ukoliko su oba roditelja zaposlena u Plivi, jedan od roditelja ima pravo koristiti taj dan).

Ukratko, ovo su novine:

- povećani su iznosi jubilarnih nagrada,
- uvedeno je pravo na plaćeni dopust za prvi dan škole za roditelja koji ima „prvašića“,
- povećan je broj dana plaćenog dopusta za rođenje djeteta sa 2 dana na 4 dana,
- izmijenjen je uvjet za isplatu dara za djecu- nije više potrebno da je dijete zdravstveno osigurano preko roditelja da se ostvari to pravo, uz napomenu da ako oba roditelja rade u Plivi samo jedan od njih može koristiti to pravo
- ostala prava, kao što je: pravo na stalni dodatak na plaću, pravo na uvećanu plaću za posebne uvjete rada, za rad subotom, nedjeljom, u smjeni i na blagdan, pravo na božićnicu, dodatak za godišnji odmor (K15), otkazne rokove, otpremninu, dane godišnjeg odmora utvrđena su u istom opsegu kao u starom kolektivnom ugovoru

Zahvaljujemo svima vama, članovima sindikata bez kojih ovaj Kolektivni ugovor ne bi postojao i vjerujemo da će i pojedinci koji se još nisu odlučili uključiti u sindikat, sada to napravili kada vide rezultate našeg rada i da se ništa ne podrazumijeva, da ništa nije nedodirljivo i da više ne postoje tzv. „stečena prava“. Za sve se moramo izboriti. Zahvaljujemo našim kolegicama i kolegama u pregovaračkom timu, a posebno našoj Aleksandri Dučkić.

Zajedno smo jači!